หนังสือ เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา ปี64-65

359฿

คำอธิบาย

วิชาสามัญมีทั้งหมด 9 วิชา เล่มนี้เป็นการรวมโจทย์ของทุกๆ วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม), คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อทบทวนความเข้าใจก่อนสอบ

  • สารบัญ
  • แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg