หนังสือ GRAM(MAR)ABLE for High School

315฿

คำอธิบาย

* สรุปหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย พร้อมคำศัพท์ที่มักเจอในข้อสอบและสรุปเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

* ตัวอย่างข้อสอบ GAT (Simulation Test) พร้อมเฉลยละเอียดและทริกในการทำข้อสอบ

* พิมพ์ 4 สี มีภาพประกอบ

  • สารบัญ
  • Unit 0 ส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษ Unit 1 Present Simple Tense Unit 2 Present Continuous Tense Unit 3 Present Perfect Tense Unit 4 Present Perfect Continuous Tense Unit 5 Past Simple Tense Unit 6 Past Continuous Tense Unit 7 Past Perfect Tense Unit 8 Past Perfect Continuous Tense Unit 9 Future Simple Tense Unit 10 Future Continuous Tense ตัวอย่างข้อสอบ GAT (Simulations)

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg