หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

269฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.ปลาย ด้วยรูปแบบตาราง ภาพประกอบที่สื่อชัดเจน การยกตัวอย่างเสริมเข้าใจ ข้อสอบท้ายบทที่คัดเลือกมาจากแนวข้อสอบจริงทุกสนามสอบในระบบ TCAS เช่น PAT2, PAT3, วิชาสามัญ ฯลฯ พร้อมอธิบายวิธีการทำข้อสอบแบบละเอียดชัดเจน เพื่อใช้อ่านทบทวนเนื้อหาและต้องการฝึกทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ในทุกสนามสอบ รายละเอียดหนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติมเล่มนี้ 1. สรุปเนื้อหาครบ อธิบายพร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย 2. ยกตัวอย่างโจทย์ เพื่อเสริมเข้าใจในแต่ละหัวข้อมากยิ่งขึ้น 3. ข้อสอบท้ายบทที่มาจากแนวข้อสอบจริงทุกสนามสอบระดับประเทศ

  • สารบัญ
  • Part 1 บทนำ บทนำ การวัดและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Part 2 กลุ่มกลศาสตร์ บทที่ 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง บทที่ 2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ บทที่ 4 งานและพลังงาน บทที่ 5 โมเมนตัมและการชน บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุน บทที่ 7 สภาพสมดุล บทที่ 8 สภาพยืดหยุ่น บทที่ 9 ของไหล บทที่ 10 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส Part 4 กลุ่มคลื่น บทที่ 11 คลื่นกล บทที่ 12 เสียง บทที่ 13 แสง Part 5 กลุ่มไฟฟ้า บทที่ 14 ไฟฟ้าสถิต บทที่ 15 ไฟฟ้ากระแส บทที่ 16 ไฟฟ้าแม่เหล็ก บทที่ 17 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Part 6 กลุ่มฟิสิกส์ยุคใหม่ บทที่ 18 ฟิสิกส์อะตอม บทที่ 19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg