หนังสือ เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1

225฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1
สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อรองรับการสอบ PAT 5 แบบใหม่ล่าสุด และเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดถึง 450 ข้อ สำหรับเตรียมพร้อมเริ่มต้นอาชีพครู
**มีสรุปเนื้อหาอ่านง่าย และเก็งข้อสอบแบบตรงจุด
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ความรู้รอบตัวข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน
  บทที่ 2 สังคมและวัฒนธรรม
  บทที่ 3 การเมืองการปกครองของไทย
  บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง
  บทที่ 5 ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์
  บทที่ 6 กฎหมายการศึกษา
  บทที่ 7 มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  บทที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
  บทที่ 9 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg