หนังสือ เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ คัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (IJSO) มั่นใจเต็ม 100

225฿

คำอธิบาย

หนังสือที่รวมแนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (สอวน. ม.ต้น) คณิตศาสตร์ จาก 10 ปีย้อนหลังล่าสุด และการแนะนำสนามสอบ IJSO สำหรับเด็กม. ต้นที่ต้องการฝึกทักษะ และโอกาสในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแข่งขัน IJSO ในระดับนานาชาติ สรุปข้อมูลหนังสือเล่มนี้ 1. รวมแนวข้อสอบ 10 ปี ย้อนหลังล่าสุด 2. มีเทคนิคการทำโจทย์ที่ไม่สามารถหาได้จากหลักสูตรทั่วไปในห้องเรียน

  • สารบัญ
  • – การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) – ทฤษฎีบทที่ควรรู้ในการสอบ IJSO คณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1 o เฉลยแนวข้อสอบ IJSO ชุดที่ 1 และเฉลยละเอียด – แนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2 o เฉลยแนวข้อสอบ IJSO ชุดที่ 2 และเฉลยละเอียด – แนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 3 o เฉลยแนวข้อสอบ IJSO ชุดที่ 3 และเฉลยละเอียด – แนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 4 o เฉลยแนวข้อสอบ IJSO ชุดที่ 4 และเฉลยละเอียด – แนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 5 o เฉลยแนวข้อสอบ IJSO ชุดที่ 5 และเฉลยละเอียด ฯลฯ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg