หนังสือ เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ เข้มข้น มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100

266฿

คำอธิบาย

หนังสือแนวข้อสอบคณิต ได้รวบรวมจากโจทย์เก่า ข้อสอบจริงสำหรับการสอบเข้า ม.4 โดย PART 1 แบ่งโจทย์ตามระดับความยาก ระดับ 1-3 และ PART 2 แบ่งตามสนามสอบ เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ ด้วยวิธีการเฉลยที่ละเอียดและมีเทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์เนื้อหาการสอบในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจข้อสอบมากยิ่งขึ้น 1. วิเคราะห์แนวข้อสอบ รู้ลึกก่อนสอบจริง เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมและตรงจุด 2. แนวข้อสอบปีล่าสุด 3. เฉลยละเอียด เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาที่จำกัด

  • สารบัญ
  • Part 1 ข้อสอบวัดระดับ ข้อสอบระดับ 1 : ชุดที่ 1 – 2 เฉลยข้อสอบระดับ 1 : ชุดที่ 1 – 2 ข้อสอบระดับ 2 : ชุดที่ 1 – 2 เฉลยข้อสอบระดับ 2 : ชุดที่ ชุดที่ 1 – 2 ข้อสอบระดับ 3 : ชุดที่ 1 – 2 เฉลยข้อสอบระดับ 3 : ชุดที่ 1 – 2 Part 2 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เฉลยแนวข้อสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แนวข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เฉลยแนวข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แนวข้อสอบโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เฉลยแนวข้อสอบโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg