หนังสือ คณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.4

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเรียนเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตร EP (English Program) ฉบับสมบูรณ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในระดับที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะสรุปหลักใจความสำคัญไว้อย่างละเอียดชัดเจน เน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ตามมาตตราชี้วัดของสาระคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 ที่ละเอียดที่สุด เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกทำแบบฝึกหัดพร้อมกับเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์ให้หลากหลาย

  • สารบัญ
  • Chapter 1 : The Counting Numbers Greater Than 100,000 Chapter 2 : Addition and Subtraction Chapter 3 : Geometry Chapter 4 : Multiplication Chapter 5 : Division Chapter 6 : Pictographs, Bar Charts and Tables Chapter 7 : Measurement Chapter 8 : Area Chapter 9 : Money Chapter 10 : Fractions Chapter 11 : Time Chapter 12 : Decimals Chapter 13 : Miscellaneous

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg