หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

311฿

คำอธิบาย

หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3) เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น เพื่ออ่านเตรียมสอบในโรงเรียนและใช้อ่านสอบจริงเพื่อพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

รวมแนวข้อสอบมากถึง 5 ชุด โดยใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 วิชาหลัก จำลองจำนวนข้อในแต่ละวิชาเสมือนสอบจริง

รวมข้อสอบทั้งหมดมากกว่า 900 ข้อ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ ช่วยในเรื่องการอ่านทำความเข้าใจด้วยเวลาอันรวดเร็ว เน้นจำง่าย ใช้เป็น เก็บทุกคะแนน สรุปเนื้อหาเป็นแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตาราง เนื้อหาทั้งหมดในเล่มครอบคลุมวิชาหลักทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)

เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ เพื่อฝึกฝนพร้อมสอบในโรงเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ

 • สารบัญ
 • Part 1 คณิตศาสตร์
  Part 2 วิทยาศาสตร์
  Part 3 ภาษาอังกฤษ
  Part 4 ภาษาไทย
  Part 5 สังคมศึกษา
  Part 6 แนวข้อสอบ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg