ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ปกแข็ง)

531฿

คำอธิบาย

รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป …รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ปกแข็ง) บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม 
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
ปีที่พิมพ์  : ตุลาคม 2562
จำนวนหน้า : 1092 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg