หนังสือ สาระสำคัญของกฎหหมายปกครอง ชูชาติ อัศวโรจน์

475฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สาระสำคัญของกฎหหมายปกครอง ชูชาติ อัศวโรจน์
ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2564
จำนวนหน้า: 570 หน้า
ขนาด : 21×29 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ

 

บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
บทที่ 3 เงื่อนขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
บทที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
บทที่ 5 กระบวนพิจารณาในขั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองขั้นต้น
บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริง
บทที่ 7 การสรุปสำนวน
บทที่ 8 การรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 9 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
บทที่ 10 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
บทที่ 11 ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยาน หลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
บทที่ 12 การรอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งขี้ขาดคดีปกครองใหม่
บทที่ 13 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
บทที่ 14 บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”
– 1 การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ
– 2 บทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการสอบกฎหมายปกครอง
– 3 คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
– 4 คำถามในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง
– 5 บททวนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อบกพร่องต่างๆ  จากการสอบที่ใช้กฎหมายปกครองเมื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg