คู่มือสอบ ผ่าโจทย์ข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก (หลักเกณฑ์ใหม่ 63)

185฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

รวมโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่การสอบ ก.พ. และครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 3 วิชา ได้แก่

วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม/การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ)
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
โดยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (ระดับปริญญาตรี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg