หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

288฿

คำอธิบาย

สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน, ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และความรอบรู้ทั่วไป

สารบัญ

  • ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ส่วนที่ 3 ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
  • ส่วนที่ 4 ความรอบรู้ทั่วไป

 

ผลิตโดย Think Beyond

จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg