หนังสือ Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.

225฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมในด้านเหตุและผล และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน ทางคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) – Short Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน – สรุปเป็นข้อๆ ทุกวิชาที่ต้องออกสอบ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ – เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือไม่มีเวลาเพียงพอ

  • สารบัญ
  • – ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • – ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  • – ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  • – ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
  • – ภาษาอังกฤษ
  • – กฎหมาย ความรู้ และคุณลักษณะข้าราชการที่ดี

 

ผลิตโดย Think Beyond

จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg