หนังสือ พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

225฿

คำอธิบาย

พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
แนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มากกว่า 450 ข้อ เฉลยและเรียบเรียงโดยอาจารย์และติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก
1. แนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ
2. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ
3. เรียบเรียงจากอาจารย์และติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก
 • สารบัญ
 • บทนำ
  กำหนดการรับสมัคร
  ระเบียบการรับสมัคร
  เอกสารหลักฐาน
  สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
  การสอบคัดเลือก
  การสอบรอบสอง
  การตรวจร่างกาย
  บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  บทที่ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  บทที่ 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
  บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
  บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
  บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
  บทที่ 14 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
  บทที่ 15 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3
  Reading Comprehension Tips

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg