หนังสือ คัมภีร์ ก.พ. แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามแข่งขัน

266฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมในด้านเหตุและผล และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน ทางคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

คัมภีร์แนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ ใช้เตรียมตัวสอบในทุกสนามการแข่งขันแห่งราชการ และ หน่วยงานเสริมต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม 100% จากภายในสู่ภายนอก พร้อมศักยภาพแห่งความแม่นยำทางวิชาการประดุจดั่งเพชรที่ถูกคัดสรรมาเจียรไน

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ชุดที่ 1 ประลองฝีมือ
• อนุกรม
• โอเปอร์เรต
• อุปมาอุปไมย
• คณิตศาสตร์ทั่วไป
• สดมภ์
• การสรุปความจากสัญลักษณ์
• การสรุปความจากภาษา
• ภาษาไทย

ชุดที่ 2 พร้อมสอบ
• อนุกรม
• โอเปอร์เรต
• คณิตศาสตร์ทั่วไป
• สดมภ์
• อุปมาอุปไมย
• วิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปความจากภาษา
• การสรุปความจากสัญลักษณ์
• การสรุปความคิดเชิงตรรกะ
• ภาษาไทย

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
• Expressions
• Vocabulary
• Structure
• Reading comprehension

ชุดที่ 2
• Language usage (mixed test)

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg