หนังสือ แนวข้อสอบ คณิตฯ ก.พ. ทำได้ สอบได้ 100%

252฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ในการสอบ ก.พ. แต่ละครั้ง มีวิชาที่ผู้เข้าสอบ ต้องสอบอยู่หลายวิชา แต่วิชาที่จัดว่ายาก และเป็นปัญหาในการทบทวนเนื้อหา เพื่อการเตรียมพร้อม ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อ เนื้อหา อยู่เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งยังมีหลักการคำนวน มีทั้งสูตร ที่ต้อง “ฟื้นความทรงจำ” ออกมาทบทวนใหม่ ซึ่งท่านที่เรียนจบใหม่ๆ อาจจะไม่ลำบากเท่าใดนัก เพราะฟื้นความรู้ในหลักสูตรปัจจุบันให้กลับมาได้

แต่สำหรับท่านที่เรียนจบมานานหลายปี หรือผู้ที่ทำงานอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนสายงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้กังวลใจอย่างมาก นี่จึงเป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบ ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกสอบจริง ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบอย่างไม่พลาด พร้อมด้วยการเฉลยข้อสอบที่ทำได้อย่างละเอียด ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

 
แนวข้อสอบ คณิตฯ ก.พ. ทำได้ สอบได้ 100%

หนังสือรวมแนวข้อสอบเล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่ต้องเตรียมตัวสอบ รวมถึง “ท่านที่ยังเตรียมตัวไม่พร้อมเท่าใดนัก” หรือ “มีเวลาในการเตรียมตัวสอบไม่พอ” สามารถเตรียมพร้อม เตรียมตัวได้ในเวลาอันจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ

. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (โจทย์คณิตศาสตร์)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (โจทย์คณิตศาสตร์)
2. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (ลำดับและอนุกรม)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (ลำดับและอนุกรม)
3. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การวิเคราะห์ข้อมูล)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การวิเคราะห์ข้อมูล)
4. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การสรุปความจากสัญลักษณ์)

หนังสือแนวข้อสอบซึ่งเหมาะสำหรับทุกท่าน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในระดับที่ต้องการเปอร์เซ็นต์ในการสอบผ่านสูง จนถึงระดับ 100%
 • สารบัญ

 • 1. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (โจทย์คณิตศาสตร์)
  เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (โจทย์คณิตศาสตร์)
  2.แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (ลำดับและอนุกรม)
  เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (ลำดับและอนุกรม)
  3. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การวิเคราะห์ข้อมูล)
  เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การวิเคราะห์ข้อมูล)
  4. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
  เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวน (การสรุปความจากสัญลักษณ์)

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg