ภาคล่าสุด 1/63 พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

80฿

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0071 POL2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาคซ่อม2,S/62 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg