สรุป ACC1102 / AC102 หลักการบัญชี 2

52฿

คำอธิบาย

ACC1102 / AC102 สรุปหลักการบัญชี 2
เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด บทที่ 2 ระบบใบสำคัญจ่าย บทที่ 3 ตั๋วเงิน บทที่ 4 การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม บทที่ 5 บัญชีเดี่ยว บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้แสวงหาผลกำไร  ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg