,

ข้อสอบ ENS3104 (EN327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

55฿

เจาะข้อสอบชุดพิเศษ 3 ชุดสำหรับภาค 2/59และ S/59 ซ่อม 2/59,S/59

ข้อสอบ ENS3104 (EN327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/58
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด  1/58 2/56 1/55 2/54
ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย
ราคา 55 บาท
จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

Scroll to Top