ตำราเรียน ม.ราม ANT2029 (AN229) 63136 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

87฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของวัฒณธรรมและบุคลิกภาพ

บทที่ 2 พัฒนาการและการศึกษาด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

บทที่ 3 แนวคิดในการศึกษาบุคลิกภาพ

บทที่ 4 มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม

บทที่ 5 จิตวิทยาและบุคลิกภาพ

บทที่ 6 จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา และพฤติกรรม

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม กับการศึกษา

บทที่ 8 การอบรมทางสังคมกับการทำตามกัน

บทที่ 9  ลักษณะบุคลิกภาพทางสังคมหรือลักษณะประจำชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg