ตำราเรียน ม.ราม HPR1001 (PE103) 60016 กีฬาเพื่อสุขภาพ

41฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 พลศึกษา

บทที่ 2 การออกกำลังกาย

บทที่ 3 สมรรถภาพทางกาย

บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา

บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานกีฬา

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg