ตำราเรียน ม. ราม CHI2001 (CN201) 61298 ภาษาจีน 3

125฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การดูโทรทัศน์
บทที่ 2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน
บทที่ 3 การท่องเที่ยว
บทที่ 4 การถ่ายรูป การทำผม
บทที่ 5 ธนาคาร
บทที่ 6 การอวยพรวันเกิด
บทที่ 7 ความใฝ่ฝัน
บทที่ 8 การท่องอินเทอร์เน็ต
บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
บบที่ 10 หลักภาษาจีน
บทที่ 11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา

ภาคผนวก
– คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
– การสร้างคำและประโยค
– ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม
– ชื่อสกุลจีน
– ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน
– ตัวอย่างข้อสอบ
– แนวตอบแบบฝึกหัด
– ตัวอย่างข้อสอบ
– แผนที่ประเทศจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg