คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                         
*การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ                                                                                      
*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน                                                          
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     
*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์                                                                             
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การเงินการคลัง                                                                                    
*แนวข้อสอบภาษี                                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.