คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             
*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                       
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                  
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                       
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                 
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                 
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 4.