ข้อสอบชีทราม POL 4311 (PS 320) การสื่อสารความเข้าใจเพื่อการบริหารองค์การภาครัฐ ใช้เฉพาะภาค 1/63

80฿

คำอธิบาย

POL 4311  (PS 320) การสื่อสารความเข้าใจเพื่อการบริหารองค์การภาครัฐ ใช้เฉพาะภาค 1/63

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ