เจาะข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 63 BC-35296

270฿

รหัสสินค้า: KP-35296 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 63 BC-35296 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*แนวข้อสอบหลักระบาดและหลํกาถิติเบื้องต้น
*แนวข้อสอบโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและหลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
*แนวข้อสอบความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล (การจัดการข้อมูล/สารสนเทศ)