คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                          
*ความรู้ด้านการส่งออกสินค้า                                                                                          
*การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการนวัตรกรรม                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไปรษณีย์                                                                                        
*การตลาดและความสำคัญของการตลาด                                                                             
*แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ                                                                            
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        
*แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์