คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์                                                                           
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*โจทย์ข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            
*แนวข้อสอบบัญชี.