คู่มือสอบนักวิเคราะห์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                                              
*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ                                                                                           
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์วิจัย                                                                                         
*การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์                                                                 
*ความรู้ด้านการวิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                       
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*ความรู้ด้านการบริหาร                                                                                                  
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบการบริหาร                                                                                            
*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์