เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ออกใหม่ปี 63 BC- 35005

260฿

รหัสสินค้า: KP- 35005 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ออกใหม่ปี 63 BC- 35005 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
*ข้อสอบไวยากรณ์และการสนทนา
*ข้อสอบ Error Identification
*ข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
*ข้อสอบประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน
*ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Passages)
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8