องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-28 เม.ย. 2563

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-28 เม.ย. 2563

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถปนิก

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี
– ปริญญาโท

ตำแหน่ง: สถปนิก,หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 – 28 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา