องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-21 ธ.ค. 2563

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-21 ธ.ค. 2563

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

ตามประกาศองค์การสะพานปลา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 และตำแหน่งนักบัญชี 3 นั้น

องค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 โดยเปิดรับจำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

ประเภท :

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :

ผู้ประสงค์จะสมัคร องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 21 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา