ข้อสอบชีทราม LIS1001 / IS101 สารสนเทศและเทคโนโรยี่เพื่อการค้นคว้า

64฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : S/62 : 1/62 : S/61 :   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg