สรุป LIS1003 / IS103 การใช้ห้องสมุด

43฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

LIS1003 / IS103 สรุปการใช้ห้องสมุด

 

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
บทนำ สารสนเทศกับพัฒนาการของห้องสมุด
บทที่ 1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ
บทที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตอนที่ 2 ทรัพยาการสารสนเทศ
บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
ตอนที่ 3 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยาการสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
บทที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
ตอนที่ 4 เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
บทที่ 8 บัตรรายการ
บทที่ 9 การใช้บัญชีหัวเรืองเพื่อค้นหาสารสนเทศ
ตอนที่ 5 การค้นคว้าและการทำรายงาน
บทที่ 10 การทำรายงาน
บทที่ 11 การจัดรูปเล่มของรายงาน
บทส่งท้าย สารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล

LIS1003  หรือ IS 103 เดิม ลักษณะพิเศษของสรุปวิชานี้
คือ ตรงมีเครื่องหมาย
* นั้น มักเป็นส่วนที่ออกข้อสอบอยู่เสมอ มีทั้งหมด 77 หน้า
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg