สรุป HIS1003 / HI103 อารยธรรมโลก

64฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

HIS1003 / HI103 สรุปอารยธรรมโลก

สารบัญ

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ
บทที่ 1 อารยธรรมอียิปต์
บทที่ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
บทที่ 3 อารยธรรมกรีก
บทที่ 4 อารยธรรมโรมัน
ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียใต้
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์และอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ
บทที่ 2 อารยธรรมยุคพระเวทและยุคมหากาพย์
บทที่ 3 อารยธรรมอินเดีย ภายใต้การปกครองของราชวงศ์
บทที่ 4 ศาสนาสิกข์ และการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตก
ตอนที่ 3 อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง
บทที่ 1 อนารยชนและอาณาจักรแฟรงค์
บทที่ 2 ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์
บทที่ 3 ศาสนาสิกข์
บทที่ 4 อาณาจักรบิแซนทีน
บทที่ 5 โลกอิสลาม
ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออก
บทที่ 1 อารยธรรมจีน
บทที่ 2 อารยธรรมญี่ปุ่น
บทที่ 3 อารยธรรมเกาหลี
ตอนที่ 5 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 1 พัฒนาทางประวัติศาสตร
์บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาติตะวันตก
บทที่ 3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังการได้รับเอกราช
ตอนที่ 6 อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่
บทที่ 1 เรอแนสซองส์ (ค.ศ. 1350 – 1600)
บทที่ 2 โลกยุคใหม่
บทที่ 3 โลกภายใต้อำนาจของชาวตะวันตก
บทที่ 4 สงครามกับการปฏิวัติ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg