HIS1003 / HI103 เฉลยอารยธรรมโลก 64฿

64฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : S/61 : 1/61 :ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg