สรุป ECO1121 / ECO1101 / EC1121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

42฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

ECO1101 / EC1121 สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค1

สารบัญ

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ
บทที่ 3 ความยืดหยุ่น
บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 6 รายรับ ต้นทุน และกำไร
บทที่ 7 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 8 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ                                                                                                                                                    บทที่ 9 ตลาดปัจจัยการผลิต

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg