KP-5049 เฉลย MGT3101 / GM419 การจัดการเชิงกลยุทธ์

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/62 : S/61 : 2/61   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ ข้อเขียน 7 ข้อ เลือกทำ 5 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg