คู่มือสอบพนักงานการขาย 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการขาย 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2563 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                
*ความรู้เบื้องต้นของการขาย                                                                                           
*การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                                 
*ความรู้ด้านการตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาด                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                           
*ความรู้ด้านการบริการลูกค้า                                                                                          
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        
*แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์