คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 BC-34671

270฿

รหัสสินค้า: KP-34671 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 BC-34671 สำนักงาน ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)                                                  
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน ชุดที่ 1.                                
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน ชุดที่ 2.                                
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.