คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC- 34374

270฿

รหัสสินค้า: KP-34374 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34374 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4
*วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
*วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3
*วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
*วิชาทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป