คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                     
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                   
*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     
*ระบบสื่อสารด้วยด้วยระบบเส้นใยนำแสง                                                                            
*ระบบไมโครเวฟ                                                                                                       
*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                        
*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                          
*ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                                        
*ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*ความรู้พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต                                                                                     
*ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                    
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.