องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานบัดนี้-15 ม.ค. 2563

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานบัดนี้-15 ม.ค. 2563

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง การตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์น้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยองค์การสะพานปลาได้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนงานใหม่ในปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาปรับองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงมีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานการเงิน

อัตราเงินเดือน :62,900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ

อัตราเงินเดือน :68090 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานการเงิน,หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย,หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 62,900-68,090
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสะพานปลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสะพานปลา  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา 149 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธรกรุงเทพมหานคร10120 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022117300

ต่อ 2510

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา