คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า รุปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
      
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                            
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                               
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์