เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33544

270฿

รหัสสินค้า: KP-33544 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33544
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ