กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 มี.ค. -3 เม.ย. 2562

“กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 มี.ค. -3 เม.ย. 2562

กสท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา จึงกหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021043481

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสท.