กสท. CAT เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-26 พ.ย. 2563 รวม 60 อัตรา,

“กสท. CAT เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-26 พ.ย. 2563 รวม 60 อัตรา,

กสท. CAT เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิน ๖0 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

อัตราว่าง : 60 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

สำนักตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝายโยธาและขนส่ง ส่วนวิศวกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

– ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
– ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภาครัฐ  
– ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ส่วนระบบบริการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับลนุนธุรกิจ

ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการ โทรคมนาคม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ผ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนต์

ส่วนพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกขน

ส่วนพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจบริการ

  อัตราว่าง : 2 อัตรา

  ฝายบริการหน่วยงานเอกชน

  ส่วนบริการหน่วยงานเอกชน ๔

  อัตราว่าง : 2 อัตรา

   ฝายขายส่งบริการสื่อสารไร้ลาย

   ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

   อัตราว่าง : 1 อัตรา

     ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (หด.)

     ส่วนพัฒนาธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

     อัตราว่าง : 1 อัตรา

      ฝ่ายธุรกิจความปลอดกัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

      ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

      อัตราว่าง : 1 อัตรา

      ฝายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

      ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี

      อัตราว่าง : 1 อัตรา

      ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

      ส่วนการตลาดและสนับสนุน การขาย

      อัตราว่าง : 5 อัตรา

      ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

      ส่วนพัฒนาธุรกิจ

      อัตราว่าง : 1 อัตรา

      ฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาต้า ส่วนพัฒนาธุรกิจ

      งานวางแผนและการตลาด

      อัตราว่าง : 1 อัตรา

      ฝายธุรกิจคลาวด้และบิ๊กดาตา

      ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

       อัตราว่าง : 2 อัตรา

       ฝายธุรกิจคลาวด้และบกดาด้า

       ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

       อัตราว่าง : 5 อัตรา

       ฝ่ายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

       ส่วนบริการคลาวดํ

       อัตราว่าง : 1 อัตรา

        ตำแหน่ง: ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท
        ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
        อัตราเงินเดือน:
        อัตราว่าง: 60
        ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
        การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
        *
        *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
        *
        *

        วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท. CAT :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท. CAT

        แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

        คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กสท.