กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2563 รวม 61 อัตรา,

“กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2563 รวม 61 อัตรา,

กสท. เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริยญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 61 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

อัตราว่าง : 36 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล,ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า,ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล,ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ,
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 มิ.ย. 2563

สอบวันที่: 17 มิ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 17 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสท.