คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ BC-32578

260฿

รหัสสินค้า: KP-32578 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ BC-32578
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ                                                                               
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                        
*ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                         
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                               
*มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                    
*สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน                                                                                             
*การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                           
*การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ                                                                                   
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                       
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                    
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                            
*แนวข้อสอบอัตนัย                                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์