คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32424

270฿

รหัสสินค้า: KP-32424 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32424
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล           -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                                      -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4.                            
*
*วิชาภาษาไทย           -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                            
*
*วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4.                                            
*
*วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน           -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                             
*
*วิชาทั่วไป            -ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                           -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป